روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوندپیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه داران از آن وارد مى‌شوند را معرفی کردند. روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه …