کتاب جدید اسلام‌شناس برجسته روس منتشر شد


تاریخ :فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین اسلام
تصویر ندارد

کتاب جدید اسلام‌شناس برجسته روس منتشر شدکتاب «اسلام به مثابه سیستمی ایدئولوژیک»، اثر اسلام‌شناس برجسته روس پروفسور استانیسلاو میخایلویچ پروزروف در روسیه چاپ و منتشر شد. کتاب جدید اسلام‌شناس برجسته روس منتشر شد کتاب «اسلام به مثابه سیستمی ایدئولوژیک»، اثر اسلام‌شناس برجسته روس پروفسور استانیسلاو میخایلویچ پروزروف در روسیه چاپ و منتشر شد.کتاب جدید اسلام‌شناس …