حکم کار در بانک های خارج از کشور


تاریخ :فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حکم کار در بانک های خارج از کشورحضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره کار در بانک های خارج از کشور پاسخ گفته است. حکم کار در بانک های خارج از کشور حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره کار در بانک های خارج از کشور پاسخ گفته است.حکم کار در بانک های …