کاخ سفید مرا اهل دعا کرد!


تاریخ :اسفند ۱۸, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

برای موضوع های اساسی در طول روز دعا می کنم زیرا به این نیرو و حمایت نیاز دارم. سایت خبری زندگی مجله اتومبیل