کفر چیست و کافر کیست


تاریخ :اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

کفر چیست و کافر کیستاگر مردم، پذيرای حق نباشند، دعوت پيامبران نيز مؤثر واقع نمی ‌شود. کفر چیست و کافر کیست اگر مردم، پذيرای حق نباشند، دعوت پيامبران نيز مؤثر واقع نمی ‌شود.کفر چیست و کافر کیست آپدیت نود ۳۲ ورژن ۶ ganool review