وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟


تاریخ :آذر ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟عزیزان ما وقتی از این دنیا می روند عموما در برزخ گرفتار هستند و چشم امید به هدایا و کمک زندگان دارند. حال ما باید چکار کنیم. وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟ عزیزان ما وقتی از این دنیا می روند عموما …