چند نوع خواب وجود دارد؟


تاریخ :دی ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چند نوع خواب وجود دارد؟رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی، انواع خواب ها را بیان فرموده اند. چند نوع خواب وجود دارد؟ رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی، انواع خواب ها را بیان فرموده اند.چند نوع خواب وجود دارد؟

هر انسان چند روح دارد؟


تاریخ :اسفند ۲۹, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

در روایتی آمده که پیامبران دارای پنج روح، مؤمنان دارای چهار روح و کفار دارای سه روح می‌باشند. گوشی باران فیلم