چرا می گویند مومنین را اذیت نکنید؟


تاریخ :اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چرا می گویند مومنین را اذیت نکنید؟کسی که فاطمه(ع) را اذیت کند پیغمبر خدا را اذیت کرده است و کسی که پیامبر خدا را اذیّت کند، خدا را اذیت کرده است. یعنی این، خانه خداست. کعبه همین است. چرا می گویند مومنین را اذیت نکنید؟ کسی که فاطمه(ع) را اذیت کند پیغمبر خدا را اذیت …