چرا خانم ها مهریه دارند؟


تاریخ :بهمن ۱۱, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فلسفه مهریه چیست و چرا مهریه آنقدر مهم است كه در عقد نامه نوشته می شود؟ خبرگذاری اصفحان عرفان دینی