پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست


تاریخ :خرداد ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریستحضرت محمد(ص) فرمود: يا على! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروهى از زنان امت خود را در عذاب سختى ديدم و از شدت عذابشان گريستم. پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست حضرت محمد(ص) فرمود: يا على! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروهى از زنان امت خود …