حکم قاطع رهبر معظم انقلاب علیه اهانت به زوجات پیامبر(ص)


تاریخ :خرداد ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حکم قاطع رهبر معظم انقلاب علیه اهانت به زوجات پیامبر(ص)حکم قاطع رهبر معظم انقلاب علیه اهانت به زوجات پیامبر(ص) درجدیدترین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله منتشر شد. حکم قاطع رهبر معظم انقلاب علیه اهانت به زوجات پیامبر(ص) حکم قاطع رهبر معظم انقلاب علیه اهانت به زوجات پیامبر(ص) درجدیدترین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله منتشر شد.حکم قاطع رهبر …