آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟


تاریخ :آذر ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟مفتی تونس گفت: توبه حقیقی از تررویست ها سر نمی زند و از سوی دیگر آنها مسئول خون شهدا هستند که باید به جزای اعمال خود برسند. آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟ مفتی تونس گفت: توبه حقیقی از تررویست ها سر نمی زند و از سوی دیگر …