تصویر ندارد

آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستاننماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت گفت: در تلاشیم مقدمات حج و عمره را فراهم کنیم و امیدواریم عربستان شرایط ما را بپذیرد. آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت گفت: …