شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!


تاریخ :بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد! شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است! مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد!شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!