شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!


تاریخ :بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد! شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است! مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد!شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!

شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم


تاریخ :تیر ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلممجری وهابی مشروعیت بازیگری را مشروط به قصد اخلاص بازیگر می داند که اگر بازیگر به دنبال کسب پول و شهرت باشد و هر نقشی را بدون توجه به مثبت یا منفی بودن آن بازی کند، بازیگری معصیت و حرام است! شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم مجری وهابی مشروعیت …

شیخ وهابی: مصر در خط مقدم مبارزه با تشیع است


تاریخ :فروردین ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شیخ وهابی: مصر در خط مقدم مبارزه با تشیع است«شریف الهواری» یکی از شیوخ وهابی آل سعود تصریح کرد که مصر پس از سفر «ملک سلمان» به این کشور، دژی محکم برای مقابله با تشیع خواهد شد. شیخ وهابی: مصر در خط مقدم مبارزه با تشیع است «شریف الهواری» یکی از شیوخ وهابی آل سعود …