زیرگرفتن وحشیانه یک زن مسلمان در بلژیک +فیلم


تاریخ :فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

زیرگرفتن وحشیانه یک زن مسلمان در بلژیک +فیلمیک زن مسلمان بلژیکی صبح امروز در حالی که از خرید باز می گشت، توسط یک راننده نژادپرست زیر گرفته شد و به شدت آسیب دید. زیرگرفتن وحشیانه یک زن مسلمان در بلژیک +فیلم یک زن مسلمان بلژیکی صبح امروز در حالی که از خرید باز می گشت، …