وحشت پلیس آمریکایی از اقامه نماز یک زوج


تاریخ :تیر ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وحشت پلیس آمریکایی از اقامه نماز یک زوجمأمورین پلیس شهر «مدفورد» آمریکا در واکنشی عجیب به روی زوج نمازگزاری که بر سکوی ایستگاه قطار نماز می‌خواندند، اسلحه کشیدند. وحشت پلیس آمریکایی از اقامه نماز یک زوج مأمورین پلیس شهر «مدفورد» آمریکا در واکنشی عجیب به روی زوج نمازگزاری که بر سکوی ایستگاه قطار نماز می‌خواندند، …