تصویر ندارد

واکنش آیت‌الله نوری همدانی به زیاده گوئی های سران انگلیسحضرت آیت الله العظمی نوری همدانی گفت: دشمن به دنبال استبداد و چپاول مردم مسلمان ایران بود و مردم که به تنگ آمده بودند با رهبری امام خمینی (ره) حکومت ظلم را سرنگون کردند. واکنش آیت‌الله نوری همدانی به زیاده گوئی های سران انگلیس حضرت آیت …

واکنش دارالافتاء مصر به عملیات تروریستی فرانسه


تاریخ :تیر ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

واکنش دارالافتاء مصر به عملیات تروریستی فرانسهمرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتاء مصر، در بیانیه ای تاکید کرد: عملیات تروریستی شهر نیس فرانسه نشان می دهد محدودیت های امنیتی به تنهایی نمی تواند جلوتروریست را بگیرد؛ بلکه باید با پدیده خشونت و افراطی گری به شکل همه جانبه مبارزه کرد. واکنش دارالافتاء مصر به …

واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!


تاریخ :خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!بهترین سرمایه برای انسان داشتن علم است که اگر همراه با عمل باشد موجب سعادت در دو جهان می‌گردد و در مقابل آن جهل است که البته جاهل بیش از اینکه به خودش آسیبی برساند، اطرافیان خود را اذیت می کند و گاهی در مقابل جاهل کاری جز …