همنشینی با این شخص ممنوع!


تاریخ :آذر ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

همنشینی با این شخص ممنوع!امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند. همنشینی با این شخص ممنوع! امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند.همنشینی با این شخص ممنوع!