تصویر ندارد

واکنش آیت‌الله نوری همدانی به زیاده گوئی های سران انگلیسحضرت آیت الله العظمی نوری همدانی گفت: دشمن به دنبال استبداد و چپاول مردم مسلمان ایران بود و مردم که به تنگ آمده بودند با رهبری امام خمینی (ره) حکومت ظلم را سرنگون کردند. واکنش آیت‌الله نوری همدانی به زیاده گوئی های سران انگلیس حضرت آیت …