کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟


تاریخ :اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین افراد نزد خداوند می‌باشند… کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟ حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین افراد نزد خداوند می‌باشند…کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟ یوزرنیم …