نماز هفت بانو جهت بازگشایی بخت


تاریخ :مهر ۲۹, ۱۳۹۹ | نویسنده : asaran | موضوع :دسته‌بندی نشده

نماز هفت بانو جهت بازگشایی بخت   نحوه خواندن نماز هفت بانو   نماز هفت بانو از نمازهای مجرب برای بخت گشایی و ازدواج سریع است. نماز هفت بانو تنها باید به وسیله مادر پسرها یا دخترها خوانده شود. در ادامه نحوه خواندن نماز هفت بانو را شرح داده ایم. نماز هفت بانو: مسأله ازدواج …