تصویر ندارد

پاپ از ترامپ خواست به وضع موجود در اورشلیم احترام بگزارد به گزارش دین‌آنلاین به نقل از پاپ هافینگتون پست، فرانسیس در پایان سخنرانی هفتگی خود از همگان درخواست کرد تا به تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل دربارۀ شهر اورشلیم که برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان حائزاهمیت است احترام بگزارند. وی در سخنرانی عمومی خود خطاب به …