مهمترین نصیحت یک عالم برجسته به فرزندش


تاریخ :آذر ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مهمترین نصیحت یک عالم برجسته به فرزندشاسلام حفظ آبرو در کنار حفظ جان و مال مؤمن را بسیار محترم شمرده است و کسی حق ندارد آبروی مؤمنی را بریزد. مهمترین نصیحت یک عالم برجسته به فرزندش اسلام حفظ آبرو در کنار حفظ جان و مال مؤمن را بسیار محترم شمرده است و کسی حق ندارد …