بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از …


تاریخ :خرداد ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و فرهنگ
تصویر ندارد

بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از …خانواده به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در برابر سایر پدیده‌های اجتماعی از جمله رسانه از حقوقی برخوردار است. برخی از حقوق معنوی خانواده در قوانین و برخی هم در منابع اسلامی ذکر شده است. تبیین کامل این حقوق در برابر رسانه و تعیین کردن مواردی که رسانه‌ها این حقوق …