بهترین انسان ها از دیدگاه معصومین(ع)


تاریخ :شهریور ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

بهترین انسان ها از دیدگاه معصومین(ع)حضرت زهرا(س) در حدیثی ویژگی بهترین و ارزشمندترین انسان را معرفی نموده اند. بهترین انسان ها از دیدگاه معصومین(ع) حضرت زهرا(س) در حدیثی ویژگی بهترین و ارزشمندترین انسان را معرفی نموده اند.بهترین انسان ها از دیدگاه معصومین(ع) اخبار کارگران