پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس


تاریخ :مرداد ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکسعیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را به ۱۵۰۰ مسلمان آموزش داده است. پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس عیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را …