مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس


تاریخ :خرداد ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکسمسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند. مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس مسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند.مسلمانانی که کلیسا می سازند! …