تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!


تاریخ :مرداد ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!مسلمانان هندی از دولت محلی آندرا پرادش در حیدرآباد خواسته‌اند تا تخریب مساجد و درگاه‌ها را به بهانه گسترش جاده‌ها در این ایالت متوقف کنند. تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها! مسلمانان هندی از دولت محلی آندرا پرادش در حیدرآباد خواسته‌اند تا تخریب مساجد و درگاه‌ها را به بهانه گسترش …

ورود وهابیون به مساجدِ بریلوی های هند ممنوع شد


تاریخ :فروردین ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ورود وهابیون به مساجدِ بریلوی های هند ممنوع شداهل تسنن بریلوی در هند، طی فتوایی ورود وهابیون به مساجد را ممنوع اعلام کردند. ورود وهابیون به مساجدِ بریلوی های هند ممنوع شد اهل تسنن بریلوی در هند، طی فتوایی ورود وهابیون به مساجد را ممنوع اعلام کردند.ورود وهابیون به مساجدِ بریلوی های هند ممنوع شد …

خادم افتخاری مساجد را فرهنگ سازی کنیم


تاریخ :بهمن ۱۹, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :دین و فرهنگ
تصویر ندارد

ایشان با تاکید بر خدمت تمام وقت خادمین در مسجد گفت: خادم افتخاری مساجد را باب کنیم. مرکز فیلم افق