مردم آمریکا در کلیساها مسائل سیاسی می شنوند


تاریخ :مرداد ۲۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مردم آمریکا در کلیساها مسائل سیاسی می شنوندنتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که کشیش‌ها در مراسم‌های عبادی در مورد مسائل سیاسی حتی بیش از برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری صحبت می‌کنند. مردم آمریکا در کلیساها مسائل سیاسی می شنوند نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که کشیش‌ها در مراسم‌های عبادی در مورد مسائل سیاسی حتی …