سیمای زنان و مردان در آخرالزمان


تاریخ :اسفند ۷, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

نشانه هایی که برای زنان و مردان بیان شده، امروزه در جامعه بسیار مشاهده می شود. روزنامه ایران نخبگان