دوربین مخفی حرام است!


تاریخ :تیر ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دوربین مخفی حرام است!دارالافتای مصر امروز طی پیامی اعلام کرد که ایجاد هراس در مردم در برنامه های دوربین مخفی حرام است. دوربین مخفی حرام است! دارالافتای مصر امروز طی پیامی اعلام کرد که ایجاد هراس در مردم در برنامه های دوربین مخفی حرام است.دوربین مخفی حرام است! خرید vpn و ساکس اتومبیل