درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد


تاریخ :خرداد ۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شدطه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد. درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد طه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد.درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد پرس نیوز