پاسخ جالب محمد علی کلی به سوالی عجیب


تاریخ :خرداد ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پاسخ جالب محمد علی کلی به سوالی عجیبکاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از مرحوم محمدعلی کلی، اسطوره مسلمان بوکس جهان منتشر کردند که وی با استناد به قرآن به سؤال مجری درباره مرگ پاسخ می‌دهد. پاسخ جالب محمد علی کلی به سوالی عجیب کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از مرحوم محمدعلی کلی، اسطوره مسلمان بوکس جهان منتشر …