محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی


تاریخ :تیر ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتیدولت میانمار طی اقدامی نژادپرستانه مسلمانان سیل‌زده را از اعطای هر گونه خدمات و مساعدت‌های انسان‌دوستانه محروم کرد. محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی دولت میانمار طی اقدامی نژادپرستانه مسلمانان سیل‌زده را از اعطای هر گونه خدمات و مساعدت‌های انسان‌دوستانه محروم کرد.محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی …