توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان


تاریخ :اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومانفقرا در کمبودها و فقر و ناداری باید صبر و شکیبایی داشته باشند و بدانند که آنها هم از نعمت‌های دیگری برخوردارند که اغنیا برخوردار نیستند. توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان فقرا در کمبودها و فقر و ناداری باید صبر و شکیبایی داشته باشند و …