تصویر ندارد

دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلستیم ۸ نفره رباتیک دانش آموزان دختر مسلمان ، برنده لیگ اول لگو رقابت‌های رباتیک لس آنجلس شدند و این نخستین باری است که یک گروه تماما متشکل از دختران مسلمان در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلس تیم ۸ نفره رباتیک …