قوم نفرین شده ای که آدامس می جویدند!


تاریخ :دی ۳۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

در قرآن، هر جا سخن از شخصیت یا قومیتی رفته است، پای یک نکته اخلاقی در میان است. اگر از گذشتگان، سرگذشتی می آورد، برای تنبّه است و درس آموزی و نه تفنّن و بازی. با این نگاه اگر بروید سراغ قرآن، آن وقت دیگر در گیر و دار زندگی، گیر نمی کنید و در …