رباتی که راهب بودایی است! +فیلم


تاریخ :اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

رباتی که راهب بودایی است! +فیلمیک معبد بودایی در چین برای کمک به انجام امور مذهبی یک ربات را به خدمت گرفته که ۶۰ سانتیمتر قدش است و می تواند دعاهای راهبان بودایی را بخواند و به سوالات پاسخ دهد. رباتی که راهب بودایی است! +فیلم یک معبد بودایی در چین برای کمک به انجام …