پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلم


تاریخ :تیر ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلممجری وهابی ادعا می کند پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) اصالتا سعودی بوده اند و با این گفته خود، درصدد قبح زدایی از واژه سعودی و حتی تقدس بخشیدن به این عنوان است. پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلم مجری وهابی ادعا می کند پیامبر اکرم(ص) …