فیلم کوتاه «تیهو»


تاریخ :شهریور ۷, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فیلم کوتاه «تیهو» اینکه امام خمینی در آغاز انقلاب درباره سریال پاییز صحرا و سینمایی گاو چه نظری داشتند سبب شد فیلمسازان آن دوره زمانه به سوی ایده‌های مشابه بروند تا بتوانند اندکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های روحانیان دینی را در تولیدات خود در نظر بگیرند. فیلم کوتاه «تیهو» هم از فیلم‌های کوتاهی است که …