عالم شیعی در غنا قرآن را تفسیر می کند +عکس


تاریخ :خرداد ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عالم شیعی در غنا قرآن را تفسیر می کند +عکسجلسات تفسیر قرآن شیخ عبدالمؤمن عالم، روحانی شیعی غنا هم‌زمان با ماه رمضان در شمال غنا در حال برگزاری است. عالم شیعی در غنا قرآن را تفسیر می کند +عکس جلسات تفسیر قرآن شیخ عبدالمؤمن عالم، روحانی شیعی غنا هم‌زمان با ماه رمضان در شمال غنا …