عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند


تاریخ :شهریور ۹, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوندعرفه، روز عبادت و نیایش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت و عفو عمومی است. عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند عرفه، روز عبادت و نیایش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت و عفو عمومی است.عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند