مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید!


تاریخ :خرداد ۱۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید!مفتی اعظم سعودی در ادامه فتواهای عجبیش، به نظامیان عربستانی گفت در صورت ناتوانی، می‌توانند روزه نگیرند. مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید! مفتی اعظم سعودی در ادامه فتواهای عجبیش، به نظامیان عربستانی گفت در صورت ناتوانی، می‌توانند روزه نگیرند.مفتی اعظم عربستان خطاب به …