عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید


تاریخ :فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گویدموعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است. عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید موعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است.عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید بک لینک رنک ۴ فانتزی