صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!


تاریخ :آذر ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!شیعیان هندوستان نسبت به وجود صحنه اهانت آمیز به عاشورا در فیلم جدید «رئیس» شاهرخ‌خان، خواستار عذرخواهی کارگردان و تهیه کنند این فیلم شدند. صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی! شیعیان هندوستان نسبت به وجود صحنه اهانت آمیز به عاشورا در فیلم …