در کشتار شیعیان نیجریه، افسران نظامی مجرمند


تاریخ :مرداد ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

در کشتار شیعیان نیجریه، افسران نظامی مجرمندگروه دسترسی به عدالت با بیان اینکه هیچ کس فرای قانون نیست گفت: عدالت باید به طور مساوی برقرار شده و با تمامی اعضای جامعه چه سربازان و چه غیرنظامیان به طور یکسان برخورد شود. در کشتار شیعیان نیجریه، افسران نظامی مجرمند گروه دسترسی به عدالت با بیان اینکه …