شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌های رژیم سعودی


تاریخ :اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌های رژیم سعودییک فعال حقوق بشری در عربستان از شکنجه شیعیان شهر قطیف که توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شده اند خبر داد. شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌های رژیم سعودی یک فعال حقوق بشری در عربستان از شکنجه شیعیان شهر قطیف که توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شده اند …