پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!


تاریخ :مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!«نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن دارد، به‌تازگی موفق به حفظ کامل قرآن شد. پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد! «نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن …

کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد


تاریخ :مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شدیک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد. کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد یک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد.کودک …