بن لادن حکم جهاد در سوریه را صادر کرد


تاریخ :اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

بن لادن حکم جهاد در سوریه را صادر کردبه تازگی یک فایل صوتی منتسب به حمزه فرزند بن لادن، پسر بن لادن، منتشر شده که وی در آن مسلمانان را به “جهاد” در سوریه فرا می خواند. بن لادن حکم جهاد در سوریه را صادر کرد به تازگی یک فایل صوتی منتسب به حمزه فرزند …